Etienne Gerards Bedrifter

Etienne Gerards Bedrifter

Paperback

$9.95
Choose Expedited Shipping at checkout for delivery by Friday, April 23

Overview

"Naar Kejser Napoleon havde Brug for en flink Soldat, var han altid villig til at erindre Etienne Gerards Navn, medens det ikke sjældent undgik hans Opmærksomhed, naar der uddeltes Belønninger. Imidlertid var jeg dog Oberst, da jeg var otte og tyve, og Brigadechef, da jeg fyldte en og tredive, saa jeg har ingen Grund til at være utilfreds med min Karrière. Havde Krigen endnu blot varet to eller tre Aar, havde jeg maaske faaet Marschalstaven, og den Mand, der havde den i sin Haand, var blot et Skridt fra en Trone. Murat havde ombyttet sin Husarhue med en Krone, og en anden Let-Kavallerist kunde maaske opnaa det samme. Alle disse Drømme blev imidlertid tilintetgjorte ved Waterloo, men alligevel vil mit Navn være tilstrækkeligt kendt af dem, der med mig har taget Del i Kejserdømmets store Krige."

Product Details

ISBN-13: 9798680559161
Publisher: Independently published
Publication date: 08/29/2020
Pages: 208
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 0.48(d)

About the Author

A prolific author of books, short stories, poetry, and more, the Scottish writer Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) is best known for the creation of one of literature’s most vivid and enduring characters: Sherlock Holmes. Through detailed observation, vast knowledge, and brilliant deduction, Holmes and his trusted friend, Dr. Watson, step into the swirling fog of Victorian London to rescue the innocent, confound the guilty, and solve the most perplexing puzzles known to literature.

Date of Birth:

May 22, 1859

Date of Death:

July 7, 1930

Place of Birth:

Edinburgh, Scotland

Place of Death:

Crowborough, Sussex, England

Education:

Edinburgh University, B.M., 1881; M.D., 1885

Customer Reviews