Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty

Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty

Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty

Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty

eBook

$11.68 

Available on Compatible NOOK devices, the free NOOK App and in My Digital Library.
WANT A NOOK?  Explore Now

Related collections and offers

LEND ME® See Details

Overview

W książce uwzględniono znaczenie dokumentacji medycznej w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym. Omówiono zasady prowadzenia dokumentacji w procesie udzielania poszczególnych świadczeń stomatologicznych. Opisano również tematykę uzyskiwania zgody na leczenie, pobierania właściwych oświadczeń pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego), a także aspekty przechowywania, udostępniania oraz zasady kontroli dokumentacji medycznej. Publikacja niezbędna w codziennej praktyce lekarza dentysty.

Product Details

ISBN-13: 9788320050028
Publisher: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Publication date: 01/25/2018
Sold by: PUBLISHDRIVE KFT
Format: eBook
Pages: 128
File size: 1 MB
Language: Polish
From the B&N Reads Blog

Customer Reviews