Title: Demon Hunter, Author: Rachel Medhurst
Title: Soul Seeker, Author: Rachel Medhurst
Title: Dark Guardian, Author: Rachel Medhurst
Title: Thunder Hunter, Author: Rachel Medhurst
Title: Lightning Seeker, Author: Rachel Medhurst
Title: Storm Guardian: Viking Soul Book 3, Author: Rachel Medhurst