Title: Animals by Kuniyoshi: Ukiyo-e Paper Book, Author: Nobuhisa Kaneko
Title: Cats In Ukiyoe: Japanese Woodblock Print Of Utagawa Kiniyoshi, Author: Nobuhisa Kaneko