Title: Animals by Kuniyoshi: Ukiyo-e Paper Book, Author: Nobuhisa Kaneko
Title: Surprise! by Kuniyoshi: Ukiyo-e Paper Book, Author: Nobuhisa Kaneko