Title: Danganronpa 2: Goodbye Despair Volume 2, Author: Spike Chunsoft
Title: Danganronpa 2: Goodbye Despair Volume 3, Author: Kuroki Q Pre-Order Now