Title: Narhvalen og Nordkaperen. De sidste danskbyggede ubåde, Author: Søren Nørby
Title: Fra kold krig til internationalt engagement. Søværnets korvetter af Niels Juel-klassen 1979-2009, Author: Søren Nørby
Title: Danske Ubåde 1909: 2004. Bind I., Author: Søren Nørby
Title: Flådeguide, Author: Søren Nørby
Title: Den Danske Flåde 1850-1943: som fotograferne så den, Author: Søren Nørby
Title: Nordsø-Eskadren og Kampen ved Helgoland d. 9 Mai 1864., Author: Søren Nørby
Title: Danske Og Norske Sø-Heltes Bedrifter Fra Aar 1797 til 1813, Author: Søren Nørby
Title: Hverken Ubesindig eller Frygtsom. Dramatiske beretninger fra Flådens historie, Author: Søren Nørby
Title: Absalon og Esbern Snare. Søværnets støtteskibe af Absalon-klassen, Author: Søren Nørby
Title: Niels Juels sidste togt. Radiokvartermester Verner Kristensen Lynges dagbog fra flåden sænkning i august 1943, Author: Søren Nørby
Title: Sænk skibene! Flådens sænkning den 29. august 1943, Author: Søren Nørby
Title: Danske Ubåde 1909: 2004. Bind II, Author: Søren Nørby
Title: Tohundrede dage, Author: Søren Nørby
Title: Med fornøden dristighed. Dramatiske beretninger fra Flådens historie, Author: Søren Nørby
Title: Fregatterne Peder Skram og Herluf Trolle Flådens Flagskibe under Den Kolde Krig, Author: Søren Nørby
Title: Ståbi for Søofficerer, Author: Søren Nørby
Title: Ubådene af Delfinen-klassen 1954: 1990, Author: Søren Nørby
Title: Danmarks Største Søhelte, Author: Søren Nørby