Title: Macierz wzrostu BCG: teorie i zastosowania: Klucz do zarzadzania portfelem, Author: Thomas del Marmol
eBook $6.49 $6.99 Current price is $6.49, Original price is $6.99.
Title: Kurs kadry i place, Author: Chomuszko Magdalena
Title: Komunikacja wizualna, Author: Ewelina Witek
Title: Polityka innowacyjna, Author: Anna Marzenna
Title: Interpersonal Savvy: Building and Maintaining Solid Working Relationships (Polish), Author: Center for Creative Leadership
eBook $11.99 $15.95 Current price is $11.99, Original price is $15.95.
Title: Nie przeszkadzaj klientowi w zakupach, Author: Meerman David
Title: Analiza PESTLE: Zrozumienie i zaplanowanie otoczenia biznesowego, Author: Thomas del Marmol
eBook $6.49 $6.99 Current price is $6.49, Original price is $6.99.
Title: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Author: Czekaj Jan
Title: Piecdziesiat Jeden Sekretów Wlascicieli Firm-milionerów, Author: Hope Etim
Title: Coaching drogi, Author: Robert Kozlowski
Title: Metoda Six Sigma: Zwiekszanie jakosci i spójnosci swojej dzialalnosci, Author: Anis Ben Alaya
eBook $6.49 $6.99 Current price is $6.49, Original price is $6.99.
Title: Medialne lwy dla rekinów biznesu, Author: Slifirska Aleksandra
Title: Creating a Vision (Polish), Author: Corey Criswell
eBook $11.99 $15.95 Current price is $11.99, Original price is $15.95.
Title: Zarzadzanie zmiana. Jak radzic sobie z oporem pracowników i zadbac o ich motywacje, Author: Daniecki Wojciech
Created with Sketch.
Close
Created with Sketch.
Created with Sketch.

Sukcesy samouków: Królowie wielkiego biznesu
Audiobook (Unabridged)

$12.01 $13.50

. Current price is $12.01 . Old price was $13.5 . You save %.
OR

FREE with a B&N Audiobooks Subscription trial!

Title: Wielka ucieczka, Author: Deaton Angus
Title: Dochód królewski: Jak tworzyc automatyczne renty poprzez przeksztalcanie swoich pomyslów i osobistego geniuszu w dochód z tantiem, Author: Stefano Calicchio
Title: Zarzadzanie i inzynieria jakosci, Author: Hamrol Adam
Title: Proste podejscie do etf: Wstepny przewodnik po funduszach ETF i ich strategiach handlowych i inwestycyjnych, Author: Stefano Calicchio
Title: Idea innowacyjnego wyszukiwania nieruchomosci: bardzo proste posrednictwo w wynajmie nieruchomosci: Wyszukiwanie nieruchomosci: skuteczne, proste i profesjonalne posrednictwo w wynajmie nieruchomosci za posrednictwem innowacyjnego portalu dobierania odpow, Author: Matthias Fiedler
eBook $7.99 $8.99 Current price is $7.99, Original price is $8.99.

Pagination Links