Title: Mobbing op het werk: Psychologische belegering, Oorzaken, Gevolgen, Rechten en Steun, Author: Daniel York
Title: De goden zijn gek geworden: Van de bakermat van het communisme tot de catacomben van het kapitalisme, Author: Tiger Rider