Title: Makosa Kumi Makuu Ambayo Wachungaji Wanafanya, Author: Dag Heward-Mills
Title: Hatua Za Kufikia Upako, Author: Dag Heward-Mills
Title: Kwa Nini Wakristo Wasiotoa Zaka Huwa Maskini ... Na Jinsi Wanatoa Zaka Wanavyoweza Kuwa Matajiri, Author: Dag Heward-Mills
Title: Kurudi Nyuma, Author: Dag Heward-Mills
Title: Namna ya Kuomba, Author: Dag Heward-Mills
Title: Jivutie Upako, Author: Dag Heward-Mills
Title: Uaminifu na Ukosefu Wa Uaminifu, Author: Dag Heward-Mills
Title: Wale Wanaokuacha, Author: Dag Heward-Mills
Title: Kupoteza, Kuteseka, Kujitoa Dhabihu Na Kufa, Author: Dag Heward-Mills
Title: Badilisha Huduma yako ya kiuchungaji, Author: Dag Heward-Mills
Title: Wale wanaokushitaki, Author: Dag Heward-Mills
Title: Anagkazo (Nguvu ya kushurutisha!), Author: Dag Heward-Mills
Title: Kuanzisha Kanisa, Author: Dag Heward-Mills
Title: Wale Wanaojifanyisha, Author: Dag Heward-Mills
Title: Kanisa Kubwa, Author: Dag Heward-Mills
Title: Waambie, Author: Dag Heward-Mills
Title: Kawaida Grace Kuokolewa kwa Makusudi, Author: iPromosmedia LLC
Title: Wale Wanaosahau, Author: Dag Heward-Mills