Title: Baguhin Ang Iyong Ministeryo Bilang Isang Pastor, Author: Dag Heward-Mills
Title: Paano Pawalan ng Halaga Ang Mga Sumpa, Author: Dag Heward-Mills
Title: Ang Matamis na Impluwensya ng Paghirang, Author: Dag Heward-Mills
Title: Ang Pinahiran & Kanyang Pagpapahid, Author: Dag Heward-Mills
Title: Ang Sining ng Pagsunod, Author: Dag Heward-Mills
Title: Ang Sining ng Pakikinig, Author: Dag Heward-Mills
Title: Paano Mo Mapapatunayan Ang Iyong Ministeryo, Author: Dag Heward-Mills
Title: Tanggapin ang Pagtatalaga, Author: Dag Heward-Mills
Title: Paano Ka Magiging Isang Matatag Na Kristiyano, Author: Dag Heward-Mills
Title: Paanong Maipapanganak Na Muli At Maiwasan Ang Impiyerno, Author: Dag Heward-Mills
Title: Ang mga Demonyo at kung Paano Sila Haharapin, Author: Dag Heward-Mills
Title: Ang Pagtalikod Sa Pananampalataya, Author: Dag Heward-Mills
Title: Paano Manalangin, Author: Dag Heward-Mills
Title: Sabihin Ito! Angkinin Ito!! Kunin Ito!!!, Author: Dag Heward-Mills
Title: Kapangyarihan Ng Dugo, Author: Dag Heward-Mills
Title: Bihira Grace Na-save para sa isang Layunin, Author: iPromosmedia LLC
Title: Kilalanin ang Iyong mga Di-nakikitang Kaaway... ...at talunin sila!, Author: Dag Heward-Mills
Title: Anak Mapagtatagumpayan Mo Ito, Author: Dag Heward-Mills
Title: Ang Mga Espiritwal Na Panganib, Author: Dag Heward-Mills
Title: Mga Lihim ng Tagumpay, Author: Dag Heward-Mills